Menu:
Strona główna
Kompozycja Statyczna
Kompozycja Zamknięta
Kompozycja Otwarta
Kompozycja Dynamiczna
Kompozycja Rytmiczna
Kompozycja Rzędowa
Fajne i pomysłowe filmiki
Wejdź i zobacz mój rysunek

Kompozycja zamknięntaKompozycja zamknięta to układ, w którym poszczególne elemęty
przedstawione na obrazie ustawione są wobec siebie tak, że tworzą
odrębną, nienaruszalną całość. Uwaga odbiorcy skupia się wewnątrz
tego układu, pa przykład na akcencie plastycznym. Kompozycji
zamkiniętej nie da się wydłużyć ani poszerzyć przez dołączanie takich
samych układów. Nie można jej także powiększyć dodatkowymi
elementami.


Pablo Picasso [czytaj : pablo pikasso], " Trzej muzykanci"
Elementy znajdujące się na obrazie tworzą kompozycję zamkientą